Pastoor Jan van der Linden

In de nacht van woensdag 13 december 2023 is op 92-jarige leeftijd overleden pastoor Jan van der Linden. Ik mocht hem begin juni 2020 interviewen ter gelegenheid van zijn 65-jarig priesterjubileum.

“Priester, dat ben je voor eeuwig, doen wat je kunt tot aan je dood.” Dat waren zijn eigen woorden toen ik hem sprak in zijn gezellige appartement aan de Maerelaan.

Hoewel het lopen steeds slechter ging en ook zijn gehoor minder werd, mogen we vol bewondering terugzien hoe hij op hoge leeftijd nog steeds zelf of samen met zijn collega’s is voorgegaan in vieringen in het weekend en doordeweeks.

Pastoor Van der Linden is in tal van parochies in Noord-Holland voorgegaan. Begonnen in Spanbroek, vervolgens Bennebroek, Castricum, Wijk aan Zee, Waarland, Nieuwe Niedorp en ’t Velt. In 1987 werd hij benoemd tot deken van Schagen. Rond 2000 ging hij op 70-jarige leeftijd met emeritaat en vestigde zich in Heemskerk. Het is zeer indrukwekkend wat hij allemaal heeft meegemaakt: de moeilijke oorlogsjaren 1940-1945 voor het gezin Van der Linden, bestaande uit vader en moeder en elf kinderen en woonachtig in Haarlem, de turbulente jaren 60 en 70 (de jaren van de hippies en de ‘flowerpower’), de afbrokkeling van de volkskerk, de talloze reizen naar Lourdes na zijn emeritaat. Hij heeft diverse boeken geschreven. De titel van zijn laatste boek was “Spreekt God nog tot ons?”, waarin hij uitgebreid ingaat op tal van vragen van mensen over de bijbel. Pastoor Van der Linden was niet zo ‘van de regeltjes’, maar zocht naar een juist evenwicht tussen de regels en de pastorale zorg. “Laat dat oordelen maar aan God over, ieder heeft zijn eigen geweten”, zei hij dan vaak. Vol bewondering en dankbaarheid mogen we terugkijken op zijn enorme pastorale inzet en menselijke betrokkenheid. Dat hij moge rusten in vrede!

Namens het bestuur van het samenwerkingsverband De Heilige Familie (regio IJmond-Noord),
Bert Jan Rozestraten

De gezongen Requiemmis zal plaatsvinden op woensdag 20 december a.s. om 11.30 uur in de H. Laurentiuskerk. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar en de familie te ontmoeten in het tegenover de kerk gelegen Grand Café Laurentz. 
Daarna zal Pastoor Van der Linden worden overgebracht naar zijn geliefde parochie in Waarland, alwaar hij op donderdag 21 december na een gebedsdienst zal worden begraven.

Brief

De Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, heeft naar aanleiding van het overlijden van emeritus-pastoor Jan van der Linden een brief geschreven aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechisten en assistenten in het bisdom. Hierin schrijf hij onder andere over pastor Van der Linden:

“Hij werd gewaardeerd om zijn plichtsgetrouwheid en zijn nooit aflatende grote inzet voor het pastoraat in de regio. Hij was een biddende priester, trouw aan het brevier en de rozenkrans.”

U kunt de gehele brief hier lezen.