Elke 3e zondag van de maand zal er tijdens de H. Mis van 10 uur een kindernevendienst worden gehouden. Na de opening met kruisteken en begroeting worden de kinderen uitgenodigd om met de leiding mee te gaan naar het Tolhuis. Daar zullen zij samen bidden, het evangelie van  de zondag lezen en een knutselwerkje doen. Na de voorbede komen zij weer terug in de kerk. De pastoor zal na de Communie aandacht besteden aan wat de kinderen samen hebben geleerd. Voortaan is er elke 3e zondag van de maand kindernevendienst. Kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom.