De Apostelkerk is een Rooms Katholieke Kerk gelegen in de wijk Meerestein te Beverwijk, op de rand van de gemeentegrens met Heemskerk. De Apostelkerk werd in 1962 gebouwd als noodkerk. Dit vanwege het feit dat de wijk Meerestein toen nog maar voor de helft werd volgebouwd, was het niet verantwoord een stenen kerk te bouwen.

Al meer dan 60 jaar levend vanuit gebed en traditie. Er worden regelmatig geloofscursussen gegeven, zoals de Alpha-cursus, Katholiek worden en ‘Leven in de Geest’. Iedere maand is er een lofprijsavond in de Grenspost. In oktober wordt er ieder jaar de Lourdes Noveen gehouden.

Uniek in de parochie is de Eucharistische dagaanbidding op de donderdag. Deze begint ’s morgens om 8 uur en eindigt ’s avonds om 19.00 uur met een Heilige Mis en een kort lof.

De Apostelkerk • Al meer dan 60 jaar levend vanuit gebed en traditie