Pater Nielen is geboren in Wormerveer; hij ging na de lagere school studeren voor priester in de missiehuizen van Mill Hill in Nederland en in Engeland in Londen. Hij werd daar op 13 juli 1952 tot priester gewijd.
Na zijn wijding ging hij in Rome filosofie studeren; hij studeerde in 1955 af als Doctor in de Filosofie.

Vanaf 1955 tot 1959 was hij leraar filosofie in het Missiehuis in Roosendaal. Daarna ging hij als missionaris naar Kameroen, waar hij in verschillende parochies werkzaam is geweest. Pater Nielen heeft in Kameroen verschrikkelijke rampen meegemaakt.

Omslag van het boek Stikvallei van Frank Westerman.

In het in 2013 verschenen boek “Stikvallei” van Frank Westerman wordt de explosie in het Nyosmeer, gelegen in het noord-westen van Kameroen, beschreven. Een gaswolk van giftige dampen, die uit het meer opsteeg op 21 augustus 1986, waarbij 1746 doden, 659 gewonden en verder een aantal dode dieren, zoals 3952 koeien, 552 geiten, 82 honden, 7 paarden, 3404 kippen, 337 schapen, 8 katten en 2 ezels. Alle parochianen waren  dood; de kerk van Nyos ging op slot.
Pater Nielen noemde zich ‘een slaaf van God’. Onrecht deed hem rillen van nijd en elke avond kwam hij moegestreden thuis ‘om troost te zoeken bij een pot bier’. 

Hij was het die altijd klaarstond voor de behoeftigen. Hij was ook degene die de Universal Death Celebration voor de Nyos-slachtoffers op touw had gezet. Iemand moest dit meerdaagse dodenfeest met dans en drank en gebraad organiseren, maar niemand was ertoe in staat. De omvang van het verdriet had de nabestaanden volledig verlamd en verdoofd, maar zonder een Cry-Die-viering zouden de doden nooit rust vinden, dan zouden de levenden blijvend worden achtervolgd en gekweld door de dolende geesten van hun verwanten.

Op 12-02-2003 schreef het kerkbestuur van de Apostelkerk een brief aan pater Nielen met het verzoek om naar Nederland te komen om als priester te assisteren in de Apostelkerkaan aan de Van Riemsdijklaan te Beverwijk.

Pater Jaap Nielen
Pater Jaap Nielen

Pater Nielen stemde in en kwam in mei 2003 naar Nederland. Hij begon in augustus 2003 met toestemming van Mgr. Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, met zijn werkzaamheden in de Apostelkerk. Hij heeft dit altijd vol vuur gedaan. Hij begon een filosofieclub en een gebedsgroep en zette zich in voor de Eucharistische aanbidding op de donderdag.

In april 2018, toen hij de 90-jarige leeftijd bereikt had, ging hij naar het moederhuis van Mill Hill in Oosterbeek om nog wat te genieten van zijn ‘oude dag’. Op zondag 9 juli kwam hij terug uit Oosterbeek om zijn 65-jarig priesterfeest te vieren in de Apostelkerk, temidden van collega’s, familie en parochianen. Het was voor hem en voor alle aanwezigen een mooi feest met prachtig mooi weer. Hij kreeg van de burgemeester van Heemskerk, mevrouw Mieke Baltus, een koninklijke onderscheiding, ridder in de orde van Oranje Nassau.

In het najaar hebben wij hem in Oosterbeek een fotoboek  met foto’s van zijn 65-jarig priesterfeest gegeven. Hij was daar erg verguld mee. Hij zei:’ Wat moet er met dat mooie fotoboek gebeuren, als ik dood ben!”

Pater Nielen werd op 28 januari 2018 90 jaar. De familie Nielen en een aantal parochianen van de Apostelkerk hebben zijn verjaardag in januari gevierd en hebben dankbare herinneringen aan deze verjaardagsbijeenkomst.

Pater Jaap Nielen
Pater Jaap Nielen

Op vrijdagmorgen 23 februari 2018 overleed hij in het moederhuis van de congregatie van Mill Hill in Oosterbeek. De uitvaartmis was op woensdag 28 februari om 11.00 uur in de kloosterkapel, Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek. Daarna volgde de begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar. Pastoor Niesten en pastoor Mathew waren tesamen met een aantal parochianen uit de Apostelkerk en parochianen uit Assendelft bij de begrafenis aanwezig.

Op woensdagavond, 28 februari, werd in de Apostelkerk om 19.00 uur een gezongen requiemmis gehouden voor zijn zielerust.