De afwatering en afbouw van de nieuwe kerk in Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen

Wombong Ikui is een missiestatie van de parochie Njinikom in het aartsbisdom Bamenda, gelegen in het noordwesten van de Republiek Kameroen.

Deze missiestatie heeft een gestaag groeiende jonge christelijke gemeenschap waardoor haar kerkgebouw te klein werd. Het kerkcomité van Wombong Ikui – in samenwerking met de voormalige parochiepriester en de aartsbisschop van Bamenda – besloot enkele jaren geleden dat het noodzakelijk was om een grotere kerk te bouwen. Vandaar dat de oude kerk werd afgebroken en in de afgelopen jaren is met hulp van de opbrengsten van de diverse Vastenactie’s een nieuwe kerk gebouwd. Deze nieuwe kerk is op dezelfde heuvel gebouwd als waar de oude kerk stond.
In Kameroen zijn het de laatste tijd roerige tijden. Het wordt geplaagd door opstanden van de AMBA verzetsgroep en er zijn regelmatig schermutselingen en gevechten tussen deze oppositiepartij en de regeringstroepen. Ook werden sommige wegen maandenlang geblokkeerd door de AMBA verzetsgroep. Hierdoor heerste er grote onzekerheid en waren er vele spanningen onder de bevolking over wat er stond te gebeuren. Meer dan 1500 regeringstroepen werden in de omgeving gestationeerd om de AMBA verzetsgroep te bestrijden. Er werd van beide kanten veel geschoten en de mensen die moesten reizen werden bang omdat de AMBA verzetsgroep reizigers begonnen te vermoorden en hun auto’s en motorfietsen in brand staken.
Voor de mensen in de regio zijn deze schermutselingen een ramp. De kosten van het levensonderhoud schieten omhoog terwijl hun inkomen naar beneden gaat. Een groot deel van de mensen in Njinikom zijn eenvoudige boeren die leven van de opbrengst van hun land. De wegblokkades – van de oppositie alswel de regeringstroepen – verhinderen hen regelmatig om oogsten naar de markten te vervoeren en vaak moet er ook nog extra smeer- geld worden betaald om langs een blokkade te komen.

Door al deze onlusten is in het noordwesten van de Republiek Kameroen een groot tekort aan werkgelegenheid ontstaan. Dit leidt ertoe dat veel mensen onder de armoedegrens leven en geen geld hebben om hun kinderen een gezonde en goede opvoeding te geven. Het schoolgeld kan in vele gevallen niet betaald worden, waardoor kinderen niet naar de basisschool kunnen. Gelukkig zijn er mensen die de parochie sponseren zodat een kleine groep kinderen in de gelegenheid gesteld kan worden om naar school te gaan. Maar met de toename van het aantal, moeten er helaas steeds meer kinderen teleurgesteld worden. En dat doet pijn aan het hart.
Ondanks dit alles kon er toch nog, zij het met grote tussenpozen en de nodige voorzichtigheid, aan de kerk worden gewerkt. De nieuwe kerk is mede door de steun van de Apostelkerk voorzien van een prachtig dak en is helemaal waterdicht gemaakt. De afwerking en inrichting is weliswaar nog provisorisch maar is zodanig dat de Heilige Mis kan worden gevierd en er lessen in geloofsvorming / catechese kunnen worden gegeven.

Binnen voor in de kerk is er een verhoging gerealiseerd voor het altaar, lessenaar en het tabernakel. Hiervoor hebben ze grond gebruikt wat rondom de kerk beschikbaar was, deze compact gemaakt en aangestampt en een en andere wordt op zijn plek gehouden door het oude steigerhout wat gebruikt werd voor de steigers om het dak te realiseren. Op dezelfde manier zijn de treden naar het podium gerealiseerd: steigerplanken verticaal en dan opgevuld met aarde en aangestampt.
Het hout van het steigermateriaal dat gebruikt werd om het dak en de dakspanten te realiseren zijn ook hergebruikt voor de koorzolder en het koorhek op de koorzolder. Het koor kan nu prachtig zingen, met alle aandacht voor hun muziekpapieren zonder dat ze bang hoeven te zijn om van de koorzolder af te vallen. De trap naar de koorzolder is misschien nog wat provisorisch maar werkt prima, mits het met enige voorzichtigheid wordt gebruikt.
De deuren zijn zeer speciaal en waarschijnlijk nog niet in deze uitvoering verkrijgbaar in Nederland, maar … ze doen hun werk en houden de geiten en schapen buiten tijdens de Heilige Mis en de catechese voor de kinderen.


Aangezien de kerk op een heuvel staat is de afwatering een heikel punt. In het regenseizoen kan er soms zoveel regen vallen dat het leidt tot aard / landverschuivingen. De afstand tussen de kerkmuur en de heuvel was te klein. In het regen- seizoen kan de regen de grond van de heuvel naar beneden duwen en de lange gevel van de kerk omverwerpen of ernstig beschadigen. Twee jaar geleden is de grond naast de muur van de kerk verwijderd (lengte ongeveer 34 meter, breedte ± 4 meter en hoogte ± 4,5 meter; dus ongeveer 600 m3) en is er een keermuur gebouwd. Elke dag was een groep parochianen bezig met schep, houweel en kruiwagen om de grond af te graven en af te voeren. De parochianen doen dus zoveel mogelijk zelf.
Nu is het zaak om naar de verdere afwatering te kijken. Er zijn nu tijdelijke goten gegraven en gestoken om ook het regenwater van het dak op te vangen en af te voeren. Nu moeten er permanente goten / afwatering gerealiseerd worden aan de zijkanten van de kerk. Hierna zal worden gekeken naar de goot die paralel aan de weg moet gaan lopen. Deze zal moeten worden geïntegreerd in het voetpad, aangezien de weg niet verlegd mag worden van de autoriteiten. Het plan is om eerst de meest noodzakelijke afwateringsmaatregelen te realiseren en dan stap voor stap verder om de kerk af te maken. Er moet nog veel werk verzet worden!

De vastentijd is een tijd van gebed, boete en het geven van aalmoezen. Genoeg reden om de arme parochianen van Wombong Ikui te helpen met de afwatering en de afbouw van de kerk.

U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken op ING bank, IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Vastenactie 2024 Kameroen of deponeren in de paarse bussen voor en achter in de Apostelkerk.