Voor tieners en twintigers hebben we ongeveer eens in de maand (van oktober tot juni) een jongerenbijeenkomst; meestal is dat in Heemskerk (in de Mariakerk of Laurentiuskerk), maar soms ook in Uitgeest (vaak bij bijzondere feesten).

De jongeren komen meestal in twee aparte groepen bij elkaar, maar bij bijzondere gelegenheden zoals met Kerst en Pasen hebben we ook gezamenlijke bijeenkomsten.
Na het H. Vormsel worden de vormelingen uitgenodigd voor de tienergroep, maar jongeren die niet gevormd zijn, zijn ook zeker welkom! Kom er gewoon een keer bij! Momenteel zijn er in totaal zo’n 40 jongeren betrokken bij onze activiteiten (beide groepen zijn ongeveer even groot).

Tijdens de maandelijkse catechese bijeenkomsten behandelen we onderwerpen die met de Kerk te maken hebben en relevant zijn voor de jongeren. De onderwerpen kunnen zeer uiteenlopen en zijn meestal ingegeven door vragen van de jongeren zelf. Een aantal jaren geleden hebben we ons tijdens de vluchtelingencrisis ons verdiept in wat wij als Christenen kunnen doen. We hebben het ook over de gebeden tijdens de Heilige Mis gehad (die zijn “moeilijk te begrijpen” en hebben “vreemde woorden”): als je weet wat ze betekenen, zijn die helemaal niet zo moeilijk meer. Een aantal keer hebben we de zondagslezingen samen gelezen, want ook die lezingen en de homilie zijn soms moeilijk te begrijpen voor jongeren.

Naast de catechesebijeenkomsten hebben we ook sport en gezelligheidsactiviteiten: we doen mee met sporttoernooien van de RK Jongeren in Leiden (afgelopen keer werden onze tieners kampioen tijdens het zaalvoetbaltoernooi!), de volleybaltoernooien van de jongeren van de PKN en we voetballen eens per jaar samen met de seminaristen van Heiloo en Nieuwe Niedorp.
Een aantal keer per jaar eten we samen (uiteraard een Kerstdiner, maar ook een barbecue bij het begin en het eind van het catechesejaar).

Ben je tiener of twintiger? Je bent van harte welkom om een keer te komen meedoen!
Stuur gerust een email naar sindo@xs4all.nl om meer informatie te vragen of je aan te melden.

Jullie zijn van harte welkom!

Sindo Núñez Queija (sindo@xs4all.nl)