Viering van het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk op zondag 3 juli 2022.

Met het vieren van het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk op zondag 3 juli begint het Jubileumjaar; een jaar waarin een groot aantal activiteiten in en rond de Apostelkerk zullen plaats vinden. Deze activiteiten worden door de jubileumcommissie, bestaande uit pastoor Niesten, Marja Al, Louise Dijkman en Martin van Kleef, ontwikkeld en in gang gezet.

Hieronder een overzicht van de reeds gemaakte agenda:
Op zondag 7 augustus is er een fietstocht vanaf de Apostelkerk door de weilanden naar Assendelft.
Op zondag 18 september is er een dagbedevaart met de bus naar Volendam en Marken. Deze bustocht is voor alle vrijwilligers en alle parochianen van de Apostelkerk. Vertrek om 12.00 uur vanaf de Grenspost en terugkeer om 18.00 uur met een warme maaltijd in de Grenspost.
De bustocht is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Tijdens het Jubileumjaar zullen verschillende voordrachten gehouden worden. In de Lourdesnoveen in oktober zal er een lezing over genezing zijn. Verder zullen later in het jaar en in het voorjaar van 2023 voordrachten gehouden worden over exorcisme, de H. Maagd Maria en een actueel onderwerp in de katholieke kerk.
Op zaterdag 19 november wordt in de Grenspost een musical georganiseerd. Deze musical wordt opgevoerd door de KISI kids uit Helmond.
Met Kerstmis wordt in de Apostelkerk een kerstspel met kinderen gehouden. De kinderen zullen dit kerstspel ook in Westerheem uitvoeren. Naast de kersteditie van ons parochieblad zal er voor de kinderen een afzonderlijk parochieblad “Het Aposteltje” uitgegeven worden.
Op woensdag 4 januari 2023 zal voor de kinderen een filmmiddag in de Grenspost georganiseerd worden.
Verder staat er nog een pianoconcert op het programma. Er zal ook nog een jubileumkaars ontworpen worden. Kortom, de jubileumcommissie heeft genoeg ideeën voor het Jubileumjaar, maar de parochianen kunnen ook met suggesties komen.

De jubileumcommissie.