Pastoor Henk Niesten is op 6 juni 1998 door Mgr. Bomers tot priester gewijd.

Sinds enige jaren is hij de pastoor van de Apostelkerk. Wij hebben zijn Zilveren Jubileum gevierd op zondag 4 juni in de Apostelkerk.

Om 14.00 uur was er een plechtig gezongen Hoogmis in de kerk van de HH. Twaalf Apostelen aan de Van Riemsdijklaan 120 te Beverwijk.

Aansluitend was er in de naastgelegen Grenspost de gelegenheid om hem te feliciteren en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.