Elke 3e woensdagavond van de maand om 20.00u tot 21.00u.

Onderstaand artikel stond in het tijdschrift Nieuwe Aarde van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

In Beverwijk bij priester Henk Niesten in de Apostelkerk is sinds juli 2022 elke derde woensdag van de maand een lofprijsavond. Deze avonden beginnen om 20.00 uur. Vooraf is er om 19.00 uur – zoals elke woensdagavond – een eucharistieviering in de kerk. Aansluitend is er in de Grenspostzaal ernaast koffie/ thee. 

De lofprijzing die daarna om 20.00 uur begint is met zangbundel Zing een nieuw lied van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en pianobegeleiding. Na de lofprijzing is er een moment van overweging van een evangelietekst. Er wordt afgesloten met vrije voorbeden en met enkele aanbiddingsliederen en de slotzegen. In juli kwamen er 23 deelnemers, in augustus 36 en daarna steeds rond de 30 uit de hele regio. 

Vooraf is er om 19.00 uur – zoals op elke woensdagavond – een eucharistieviering in de kerk.

We zijn begonnen in juli 2022. De zang wordt op de piano begeleid door Dick Hogenhout  die hersteld is van een enkeloperatie. In de afgelopen 3 maanden die hij moest verzuimen vanwege revalidatie was Martin van Kleef zijn uitstekende vervanger. We hopen Dick weer te verwelkomen op 15 maart, 19 april e.v. . 

Aanmelden is niet nodig.

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee e.d.

Info: pastoor Niesten

0251-294367 of hjozefniesten@planet.nl

De Apostelkerk is gelegen aan de Van Riemsdijklaan 120, 1945 XR, Beverwijk. 
Houdt voor het navigatie-adres: Soerstraat 1, 1945 XR Beverwijk aan !