De Apostelkerk organiseert sinds juli 2022 elke derde woensdag van de maand een lofprijsavond. Deze avonden beginnen om 20.00 uur. Vooraf is er om 19.00 uur – zoals elke woensdagavond – een eucharistieviering of rozenkransgebed in de kerk. Aansluitend is er in de Grenspostzaal ernaast koffie/ thee. 

De lofprijzing die daarna om 20.00 uur begint is met de zangbundel Zing een nieuw lied van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. De zang wordt op de piano begeleid door Dick Hogenhout. Na de lofprijzing is er een moment van overweging van een evangelietekst. Er wordt afgesloten met vrije voorbeden en met enkele aanbiddingsliederen. 

Vooraf is er om 19.00 uur – zoals op elke woensdagavond – een eucharistieviering of rozenkransgebed in de kerk.

Elke 3e woensdagavond van de maand om 20.00u tot 21.00u.

Aanmelden is niet nodig.

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee e.d.

De Apostelkerk is gelegen aan de Van Riemsdijklaan 120, 1945 XR, Beverwijk. 
Houdt voor het navigatie-adres: Soerstraat 1, 1945 XR Beverwijk aan !