Beste parochiaan,

Allereerst wens ik u een Zalig Nieuwjaar en veel voorspoed in uw persoonlijk leven. Bij het begin van het nieuwe jaar komt de Actie Kerkbalans weer aan de orde. Een actie, die nodig is om onze financiële positie gezond te houden.

Sinds 2022 is er een samenwerkingsverband tussen de parochies van IJmond Noord. De pastores Ruben, Mathew, Haider en Marcel bedienen de parochies in de regio. Pastoor Niesten is met emeritaat en zorgt in de Apostelkerk voor het toedienen van de sacramenten en de diaconie, zoals ziekenbezoek, de Eucharistievieringen in Westerheem. Maar zijn activiteiten gaan verder zoals het organiseren van de Alpha-cursus, de lofprijsavonden en een bijbelcursus, etc. Al met al worden de parochianen van de Apostelkerk goed verzorgd en ik hoop van harte dat u zoveel mogelijk van de aangeboden diensten gebruik maakt. Het gaat om uw welzijn en dat van de gehele parochie.

Mogen wij dit jaar weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om de Apostelkerk in stand te houden.

Dit kunt u op de volgende wijzen doen:

– uw bijdrage overmaken op ING bank, IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 
t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Actie Kerkbalans

– contant geld in een envelop doen en deze deponeren op de collecteschaal of in de Apostelbus.

– via een periodieke overboeking uw bijdrage leveren aan de Actie Kerkbalans.

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek.

Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de Apostelkerk. 

Namens het locatieteam alvast van harte bedankt voor uw gulle gaven.

Martin van Kleef, penningmeester