Biecht Paus Franciscus

Biecht
Voor of na iedere H. Mis is er gelegenheid voor een persoonlijke biecht. U kunt hiervoor de aanwezige priester benaderen.

Sacramenten
Voor informatie over het sacrament van het Doopsel, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk, van het toedienen van de ziekenzalving, kunt u contact opnemen met pastoor H.J. Niesten:
telefonisch 0251-294 367 of via het contactformulier