Een eigentijdse cursus over de kernpunten van het geloof. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. Er wordt samen gegeten, een warme maaltijd, samen geluisterd naar een inleiding over een geloofsonderwerp, en samen gedeeld bij een kopje koffie of thee om na te praten.

Op die dinsdagavond worden de tafels weer gedekt voor de maaltijd om 18.30 uur. Dat is dan tevens de opening van de 10e Alpha-cursus in de Apostelkerk die verder wordt uitgesmeerd over 7 dinsdagavonden van 11 april t/m 23 mei. Elke avond is als volgt ingedeeld:

18.30 uur – Warme maaltijd

19.15 uur – Inleiding door teamlid over geloofsonderwerp

20.00 uur – Groepsgesprek

21.00 uur – Afsluiting kort gebed en/of lied

De cursus is laagdrempelig, d.w.z. een ieder die zich eens wil verdiepen in het christelijk geloof is van harte welkom. De onderwerpen gaan over Wie is Jezus, hoe bijbel lezen en bidden, de heilige Geest, het goede en het kwade, Gods leiding, genezen en hoe zit het met de kerk. Er zijn wel enkele belangrijke spelregels: 

– Kom op tijd en zeg enkele dagen of een week van tevoren af bij verhindering

– Het is de bedoeling om de hele cursus van 7 avonden en de Alphadag mee te maken. De Alphadag is op zaterdag 20 mei, ook in de Grenspost.

– Die dag duurt van ‘s morgens 10 uur tot ‘s middags 17 uur

– De cursus is gratis; een vrijwillige bijdrage in de Alphapot wordt gewaardeerd

– In het groepsgesprek wordt NIET gediscussieerd maar gedeeld.

De avonden vinden plaats in de Grenspost, naast de Apostelkerk, Van Riemsdijklaan 120, 1945 XR Beverwijk

Houdt voor het navigatie-adres: Soerstraat 3, 1945 XR Beverwijk aan ! 

Bushalte van lijn 73 of  71 hoek Plesmanweg / Van Riemsdijklaan

Voor meer info of voor aanmelding kun je bellen met pastoor Henk Niesten: tel.: 294367 of mailen: hjozefniesten@planet.nl