Het waterdicht maken van de nieuwe kerk in Wombong Ikui,
Bamenda, Kameroen

Wombong Ikui is een missiestatie van de parochie Njinikom in het aartsbisdom Bamenda, gelegen in het noordwesten van de Republiek Kameroen.

Deze missiestatie heeft een gestaag groeiende jonge christelijke gemeenschap waardoor haar kerkgebouw te klein werd. Het kerkcomité van Wombong Ikui – in samenwerking met de voormalige parochiepriester en de aartsbisschop van Bamenda – besloot uiteindelijk om een grotere kerk te bouwen. De klaslokalen van een nabijgelegen school worden nu gebruikt voor de liturgische vieringen. De bouw is zover gevorderd dat de dakbalken en de houten dakspanten op de versterkte betonnen muren zijn aangebracht en dat aluminium platen tegen de zijgevels bevestigd zijn. Nu nog de dakbedekking!
Het regenseizoen in Kameroen begint in maart. Dan moet wel de nieuwe kerk wind- en waterdicht zijn. In de maand december is het aantal wegafzettingen en andere acties door de oppositie toegenomen. De prijzen van de bouwmaterialen en transportkosten zijn schrikbarend gestegen als gevolg van algehele inflatie en van smeergeld-eisen van de oppositie. En toch moeten de houten dakconstructies afgedekt zijn voor bescherming en behoud voordat het regenseizoen in maart begint.
Broeder Huub heeft daarom een lening van bijna € 4.000 afgesloten om de dakplaten te kunnen betalen. Deze lening moet natuurlijk wel terugbetaald worden en wel met rente.
Broeder Huub vraagt daarom financiële hulp. De Apostelkerk kan een steentje bijdragen om het dak van de kerk wind- en waterdicht te maken.

Pater Nielen en broeder Huub Welters zijn geen onbekenden in het missiegebied van Kameroen.
Pater Nielen, geboren in Wormerveer, heeft meer dan 40 jaar gewerkt in Kameroen. Hij bouwde er kerken en scholen. In 2003 ging hij op 75-jarige leeftijd met “emeritaat”. Hij kwam terug naar Nederland en heeft nog 14 jaar dagelijks de H. Mis gevierd in de Apostelkerk te Beverwijk. Hij stierf op 90-jarige leeftijd in het moederhuis van de congregatie Mill Hill te Oosterbeek.
Broeder Huub Welters, ook afkomstig uit Wormerveer, heeft pater Nielen steeds bijgestaan met de bouw-werkzaamheden. Hij is nog steeds werkzaam in Kameroen; hij treedt op als bouwkundige en begeleidt het bouwen van kerken scholen en klinieken. Ofschoon hij reeds de 80 jaar gepasseerd is, gaat hij gewoon door met werken. Hij is nog gezond en helpt de arme boeren van Wombong Ikui met de afbouw van de kerk.
De vastentijd is een tijd van gebed, boete en het geven van aalmoezen. Genoeg reden om de arme parochianen van Wombong Ikui te helpen met het kerkedak.

U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken op ING bank,
IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk,
onder vermelding van Vastenactie 2023 Kameroen of
deponeren in de paarse bussen voor en achter in de Apostelkerk.