Pastoor Niesten in 2023 tijden de H. Mis van zijn 25 jarig priester jubileum

Op het feest van Maria Visitatie (31 mei) is pastoor Niesten in alle rust overleden. Zijn geest was nog heel sterk, maar zijn lichaam was “op”.  Hij heeft veel betekend voor de Apostelkerk. Hij kwam in 2013 bijna naast de Apostelkerk wonen, samen met pastoor Schrama. In 2017 nam hij het stokje over van pater Nielen en kwam toen met verschillende initiatieven, zoals de Alpha-cursussen, kindernevendiensten en lofprijsavonden. Daarbij zorgde hij ook voor een goede band tussen de parochianen onderling. Hij is 76 jaar oud geworden. Moge hij rusten in vrede!

De avondwake wordt gehouden op donderdag 6 juni om 19.00 uur in de Apostelkerk. Aansluitend is hier tevens gelegenheid om afscheid te nemen. 

De plechtig gezongen Requiemmis wordt opgedragen op vrijdag 7 juni – hoogfeest van het H. Hart van Jezus –  om 10.00 uur eveneens in de Apostelkerk. Aansluitend begeleiden wij pastoor Niesten naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van de H. Laurentiuskerk, Anthonie Verherentstraat 2 te Heemskerk. 

Lourdesnoveen 2021