In verband met de corona-maatregelen hebben wij het adressenbestand in twee gedeelten geknipt om te zorgen dat wij ons houden aan de richtlijnen van de bisschop

Zondag 18 april: welkom de parochianen met achternaam A t/m N 

Zondag 25 april: welkom de parochianen met achternaam O t/m Z 

Zondag 2 mei: welkom de parochianen met achternaam A t/m N 

Zondag 9 mei: welkom de parochianen met achternaam O t/m Z

De volgende regels blijven van kracht:
• Blijf thuis bij klachten van neus-verkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen (ook niet bij de vredeswens)
• Houd tenminste 1,50 meter afstand van uw naaste

De Apostelkerk is zodanig ingericht dat de afstand van anderhalve meter gehandhaafd kan worden. U wordt verzocht op die plaatsen te gaan zitten waar een knielkussentje op de zitbank ligt.

Bij de ingang van de kerk staat een tafel met desinfecterende gel; daarmee kunt u uw handen reinigen. Op de tafel bij de ingang staan ook 2 collecteschalen voor kaarsengeld en voor het onderhoud van de Apostelkerk. Voor of na de H. Mis kunt u in die schalen uw offergaven deponeren (er mag onder de H. Mis niet gecollecteerd worden).

Er wordt tijdens de H. Mis niet door het volk gezongen; alleen het koor of cantor zingt. U behoeft zich voor de zondag niet aan te melden. Als u zich houdt aan het schema van de parochianen A t/m N en O t/m Z, dan zullen er ongeveer 30 parochianen naar de H. Mis op zondag komen. Mocht u op de zondag niet aan de beurt zijn,  dan kunt u of op zondag via de TV of via livestream RK Bisdom Haarlem-Amsterdam de H. Mis volgen danwel op zaterdagavond naar de H. Mis in de Apostelkerk komen.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de maatregelen in de Apostelkerk.

Het kerkbestuur