Beste parochianen,

In de brief van 14 oktober 2020 hebben wij u gemeld dat door de regeringsmaatregelen en het verzoek van de bisschoppen er op zondag niet meer dan 30 parochianen in de Apostelkerk mogen komen.

Wij hebben toen voorgesteld om het adressenbestand in twee gedeelten te knippen, namelijk de achternamen A t/m N en O t/m Z. Door deze maatregel komen wij tegemoet aan de wens van de bisschoppen. 

Wij vragen u het onderstaande schema te volgen:

Op zondag 15 november worden de parochianen A t/m N uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).

Op zondag 22 november worden de parochianen O t/m Z uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).

Op zondag 29 november worden de parochianen A t/m N uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).

Op zondag 6 december worden de parochianen O t/m Z uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).

Op zondag 13 december worden de parochianen A t/m N uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).

Op zondag 20 december worden de parochianen O t/m Z uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).

De koorleden, die volgens het rooster moeten zingen, zijn steeds van harte welkom.

De volgende regels blijven van kracht:

  • Blijf thuis bij klachten van neus-verkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen (ook niet bij de vredeswens)
  • Houd tenminste 1,50 meter afstand van uw naaste

De Apostelkerk is zodanig ingericht dat de afstand van anderhalve meter gehandhaafd kan worden. U wordt verzocht op die plaatsen te gaan zitten waar een knielkussentje op de zitbank ligt.

Bij de ingang van de kerk staat een tafel met desinfecterende gel; daarmee kunt u uw handen reinigen. Op de tafel bij de ingang staan ook 2 collecteschalen voor kaarsengeld en voor het onderhoud van de Apostelkerk. Voor of na de H. Mis kunt u in die schalen uw offergaven deponeren (er mag onder de H. Mis niet gecollecteerd worden).

Er wordt tijdens de H. Mis niet door het volk gezongen; alleen het koor of cantor zingt. 

U behoeft zich voor de zondag niet aan te melden. Als u zich houdt aan het schema van de parochianen A t/m N en O t/m Z, dan zullen er ongeveer 30 parochianen naar de H. Mis op zondag komen. Mocht u op de zondag niet aan de beurt zijn,  dan kunt u of op zondag via de TV of via livestream RK Bisdom Haarlem-Amsterdam de H. Mis volgen danwel op zaterdagavond naar de H. Mis in de Apostelkerk komen.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de maatregelen in de Apostelkerk. 

Het kerkbestuur