Nieuwe maatregelen in de Apostelkerk vanwege corona-pandemie                                                                                                           

Beste parochianen,

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. De regering heeft daarom een halve lockdown uitgeroepen.De bisschoppen delen de bezorgdheid en vragen aan de parochies om terug te schalen naar maximaal 30 aanwezigen in de komende vieringen (exclusief bedienaren en medewerkers).

Wat betekent dit voor de Apostelkerk?

Door de week en op zaterdagavond zijn er niet meer dan 30 parochianen. Op de zondag komen er echter meer dan 30 parochianen in de kerk; in de meeste gevallen ongeveer 50 tot 60 parochianen.

Wij willen hetzelfde voorstellen als dat wat wij in de maand juni gedaan hebben, namelijk:
Het adressenbestand wordt in twee gedeelten geknipt, namelijk de achternamen A t/m N en O t/m Z. 
Op zondag 18 oktober worden de parochianen A t/m N uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).
Op zondag 25 oktober worden de parochianen O t/m Z uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).
Op zondag 1 november worden de parochianen A t/m N uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).
Op zondag 8 november worden de parochianen O t/m Z uitgenodigd voor de H. Mis (10.00 uur).

Wilt u vanaf 8 november op onze website www.Apostelkerk.nl kijken in hoeverre u allen weer welkom bent in de Apostelkerk.

De koorleden, die volgens het rooster moeten zingen, zijn steeds van harte welkom.

De volgende regels blijven van kracht:
Blijf thuis bij klachten van neus-verkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen (ook niet bij de vredeswens)
Houd tenminste 1,50 meter afstand van uw naaste

De Apostelkerk is zodanig ingericht dat de afstand van anderhalve meter gehandhaafd kan worden. U wordt verzocht op die plaatsen te gaan zitten waar een knielkussentje op de zitbank ligt.

Bij de ingang van de kerk staat een tafel met desinfecterende gel; daarmee kunt u uw handen reinigen. Op de tafel bij de ingang staan ook 2 collecteschalen voor kaarsengeld en voor het onderhoud van de Apostelkerk. Voor of na de H. Mis kunt u in die schalen uw offergaven deponeren (er mag onder de H. Mis niet gecollecteerd worden).

Er wordt tijdens de H. Mis niet door het volk gezongen; alleen het koor of cantor zingt. Er is tijdens de Lourdesnoveen ook geen processie, geen handoplegging en ziekenzalving. Wel kan een ieder intenties, noden en zorgen schriftelijk inleveren in de paarse ton.

U behoeft zich voor de zondag niet aan te melden. Als u zich houdt aan het schema van de parochianen A t/m N en O t/m Z, dan zullen er ongeveer 30 parochianen naar de H. Mis op zondag komen. Mocht u op de zondag niet aan de beurt zijn,  dan kunt u of op zondag via de TV of via livestream RK Bisdom Haarlem-Amsterdam de H. Mis volgen danwel op zaterdagavond naar de H. Mis in de Apostelkerk komen.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de maatregelen in de Apostelkerk. 

Het kerkbestuur