De missiestatie Wombong Ikui

Met de vastenactie willen we dit jaar twee mooie projecten in Kameroen ondersteunen. Helpt u mee?

1e project: Een nieuwe kerk in  Wombong Ikui

Wombong Ikui is een missiestatie van de parochie Njinikom in het aartsbisdom Bamenda, gelegen in het noordwesten van de Republiek Kameroen.

Deze  missiestatie heeft een gestaag groeiende jonge christelijke gemeenschap waardoor haar kerkgebouw te klein werd. Het kerkcomité van Wombong Ikui – in samenwerking met de voormalige parochiepriester en de aartsbisschop van Bamenda – besloot uiteindelijk dat het noodzakelijk was om een ​​grotere kerk te bouwen. Vandaar dat de oude kerk werd afgebroken en de klaslokalen van een nabijgelegen school werden gebruikt voor de liturgische vieringen. De nieuwe kerk zal dan op dezelfde heuvel gebouwd worden als waar de oude kerk was gebouwd.

Het is echt opmerkelijk dat de mensen van Wombong Ikui, ondanks de sociale / politieke crises in de Noordwest- en Zuidwestelijke [Engelstalige] regio’s van Kameroen, erin zijn geslaagd hun nieuwe kerk tot muurplaathoogte te bouwen. De arme boeren van Wombong Ikui zijn echter niet langer in staat om geld te betalen voor de afbouw van de kerk.

Daarom heeft broeder Huub sponsors nodig.

 Het kerkelijk comité van Wombong Ikui benadrukte dat de parochianen graag hand- en spandiensten willen verrichten. Zij beloven:
– dat ze de grote hoeveelheid grond van de heuvel langs de zijwand van hun
kerk zullen verplaatsen en vervoeren.
– ze zullen helpen bij het optillen van de spanten tot hun positie op de
betonnen muurplaat en helpen op elke andere manier die ze kunnen.

De parochianen willen in hun stad (in de regio met een gevaarlijke sociale en politieke crisis) een kerk waar ze kunnen bidden en kunnen vragen om Gods hulp en bescherming.
Broeder Huub Welters vraagt voor deze parochianen financiële hulp.

U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken op ING bank, 
IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v.Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Vastenactie of deponeren in de paarse bussen voor en achter in de Apostelkerk.                                                                                         

2e project:  “Regenbui aan roepingen Karmelieten”  

Op voorspraak van Jean-Thierry Ebogo uit Kameroen, die vanaf zijn vijfde al priester wilde worden, regent het roepingen onder de Karmelieten in Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek. Een bijzonder verhaal.

Op vijfjarige leeftijd wist Jean-Thierry Ebogo uit Kameroen al dat hij priester wilde worden. Voor hem betekende het priester zijn hetzelfde als “Jezus zijn”. Maar in 2004, een jaar na zijn intrede in de Karmelietenorde als novice, wordt er een kwaadaardig gezwel gevonden op zijn rechterbeen. Zelfs een amputatie is niet genoeg om hem te redden.

Op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 2005 mag hij, met speciale toestemming, zijn laatste geloften afleggen in zijn ziekenhuiskamer. Zijn enige zorg was of hij nog tijd zou hebben om tot priester te worden gewijd. Hij verdraagt de intense pijn met een glimlach en draagt alles op voor priester- en religieuze roepingen. “Ik wil alleen genezen worden zodat ik priester kan worden”, zei hij. Zijn levenslange wens wordt niet vervuld, want hij sterft kort daarna op 23-jarige leeftijd, bekend om zijn heiligheid.

Graf van Jean-Thierry Ebogo met jonge karmelieten

Voor zijn dood had de jonge Jean Thierry Ebogo beloofd Afrika te zullen overladen met een “regenbui aan priesterroepingen.” En hij lijkt zijn woord te hebben gehouden. De ongeschoeide Karmelieten in Kameroen, en vooral in de naburige, door crisis verscheurde Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn namelijk gezegend met talloze roepingen. Momenteel zijn er 29 jonge karmelieten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en 17 uit Kameroen die nu in de verschillende centra in Bangui, Bouar en Yaoundé hun religieuze vorming ondergaan.

Pater Federico Trinchero, de prior van het Karmelietenklooster in Bangui, waar enkele van deze jonge mannen in opleiding zijn, schreef ons onlangs: “De Kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek viert de 125e verjaardag van haar eerste evangelisatie. Wij danken u voor uw voortdurende en gulle hulp bij het bieden van een gezonde menselijke en geestelijke vorming voor deze jonge Karmelieten, zowel in de Centraal-Afrikaanse Republiek als in Kameroen. In de niet al te verre toekomst zullen zij geroepen zijn om het werk voort te zetten dat door de buitenlandse missionarissen is begonnen.”

We (organisatie Kerk in Nood) hebben de opleiding van deze jonge karmelietessen regelmatig gesteund en hopen ook dit jaar weer te helpen, met een bijdrage. Voor € 600 kan een van deze 46 jonge religieuzen zijn roeping voortzetten.

U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken op ING bank, 
IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v.Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Vastenactie of deponeren in de paarse bussen voor en achter in de Apostelkerk.