In alle parochies van Nederland wordt in januari 2020 de actie KERKBALANS gehouden, een actie, die bedoeld is om de financiën van de eigen parochie op orde te houden.

Onze parochie heeft de taak om 3 gebouwen te onderhouden, namelijk de Apostelkerk, de Grenspost en het Tolhuis. Het zijn houten gebouwen, gebouwd in 1962, die regelmatig onderhoud nodig hebben. Wij hebben gelukkig geen hoge steigers nodig, zoals bij de Laurentiuskerk in Heemskerk.Volgens deken Cassee heeft de Apostelparochie slechts een keukentrapje nodig om het onderhoud te doen En dat scheelt heel veel geld.

Toch heeft onze parochie de actie KERKBALANS nodig om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te behouden. Daarom doen wij in januari 2020 weer een beroep op uw vrijgevigheid.

In januari krijgen alle parochianen een brief met het verzoek om ook in 2020 weer mee te doen met de actie KERKBALANS.
U kunt dat op verschillende wijzen doen:

  • uw bijdrage overmaken op ING bank,
    IBAN: NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Kerkbalans.
  • contant geld in een envelop doen en deze deponeren op de collecteschaal of in de Apostelbus.
  • via een periodieke overboeking uw bijdrage leveren aan de actie Kerkbalans.

Uw bijdrage aan de actie KERKBALANS komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de Apostelkerk.