Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille bedevaartstocht door het centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat: HET MIRAKEL VAN AMSTERDAM en droeg het Heilig Sacrament ( de hostie) terug naar de Oude Kerk.

Ook komend jaar vindt de Stille Omgang plaats en wel in de nacht van 21 op 22 maart 2020. Ongeveer 4000 biddende bedevaart- gangers in het duistere uur, voelen zich verbonden met Jezus Christus, die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in vele Amsterdamse kerken de Eucharistie, om God dank te zeggen.

Elk jaar is er een andere intentie. De intentie voor het jaar 2020 luidt: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”

Deze intentie is ontleend aan Frans van der Lugt S.J.
Liefde en luisteren. Zo staan we al lopend stil, 5 jaar na de moord op pater Frans in Syrië
Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan het spreken van de ander. Luistert iemand echt, dan voelt de spreker zich vrij en meer zichzelf. Wie echt luistert wil geen advies geven of macht hebben……of………..Voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke stilte, naar het Woord van God? Dan kan ook dat woord binnenkomen als scheppende aanwezigheid vol liefde.

We starten op zaterdagavond 21 maart 2020 met het Sacramentslof om 20.15 uur in de Apostelkerk aan de Van Riemsdijklaan 120 te Beverwijk.
Om 20.45 uur staat de bus klaar bij de kerk om ons te vervoeren naar Amsterdam, alwaar we in de “Papegaai”, de schuilkerk aan de Kalverstraat, een eucharistieviering bijwonen als dankzegging.

Route Stille Omgang

Na de viering voegen wij ons in de lange stoet om de weg te lopen die ook in 1345 door de toenmalige pastoor werd gelopen in duisternis, zonder uiterlijk vertoon.
Fijn om met zoveel mensen uit alle windstreken dit Mirakel van Amsterdam te herdenken.

Wilt u komend jaar ook met ons mee, dan is er plaats voor u in de bus. Wij zijn al druk bezig met de voorbereiding.
In de maand januari 2020 zullen wij de parochies informeren waar de buskaarten te koop zijn. Wij vragen een bijdrage van

€ 12,50. Van deze bijdrage betalen wij de kosten van de bus en maken we
€ 2,50 p.p. over aan de organisatie van de Stille Omgang Amsterdam, die alles in goede banen leidt om deze bedevaart te verwezenlijken.

U GAAT TOCH OOK MEE? WE REKENEN OP EEN BUS VOL!!!!!

Mocht u vragen hebben, dan mag u mij natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken of per telefoon 06-10812001

Mede namens Roneke van der Linde,

Leny Dekker
Organisatoren Stille Omgang
Zustergezelschap Stille Omgang
Velsen-Noord, Beverwijk, Heemskerk en omstreken