Vrijdag 20 december 19.00 uur
uitgebreide boeteritus met gelegenheid tot persoonlijke belijdenis en absolutie

Zondag 22 december
4e zondag van de advent
10.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor

Dinsdag 24 december
Kerstnachtmis m.m.v. dames- en herenkoor
19.00 uur kerk open
19.30 uur kerstverhaal met tussendoor kerstliederen 20.00 uur opening van de H. Mis

Jezus in de kribbe

Woensdag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur Hoogmis m.m.v. herenkoor

Donderdag 26 december
2e Kerstdag
H. Stefanus, 1e martelaar
10.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor

Zondag 29 december
Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor

Zondag 29 december
van 14.00 uur tot 16.00 uur Kerstmiddag in de Grenspost.

Met m.m.v. drie musici: Martin van Kleef en Dick Hogenhout aan de piano, Clara ten Hacken met blokfluit.

Samen zingen we kerstliederen die met mooie kerstafbeeldingen worden geprojecteerd op het scherm.
Clara ten Hacken zal aan de hand van beelden in een powerpoint vertellen over de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte.

Clara is 14 keer in Egypte geweest om onderzoek te doen naar manuscripten in verschillende kloosters. Zij heeft de legende van de heilige Aur onderzocht waar parallellen in te vinden zijn met het geboorteverhaal van Jezus via de engel Gabriël.

Zij is in december 2015 daarop gepromoveerd en onlangs op 13 november is haar boek gepresenteerd aan de universiteit van Leiden. Zij is ook vast teamlid bij onze geloofscursussen.
Er wordt koffie/thee en kerststol geserveerd en er is glühwein.

Dinsdag 31 december
Sint Silvester
19.00 uur H. Mis m.m.v. het dameskoor
Intentie: Dankzegging voor het afgelopen kalenderjaar
Na afloop is er koffie/thee in het Tolhuis met oliebollen e.d.

Woensdag 1 januari
Feest van de H. Maria, Moeder van God
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor

De koorleden, die volgens het rooster moeten zingen, zijn steeds van harte welkom.

De volgende regels blijven van kracht:

Blijf thuis bij klachten van neus-verkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen (ook niet bij de vredeswens)
Houd tenminste 1,50 meter afstand van uw naaste

De Apostelkerk is zodanig ingericht dat de afstand van anderhalve meter gehandhaafd kan worden. U wordt verzocht op die plaatsen te gaan zitten waar een knielkussentje op de zitbank ligt.

Bij de ingang van de kerk staat een tafel met desinfecterende gel; daarmee kunt u uw handen reinigen. Op de tafel bij de ingang staan ook 2 collecteschalen voor kaarsengeld en voor het onderhoud van de Apostelkerk. Voor of na de H. Mis kunt u in die schalen uw offergaven deponeren (er mag onder de H. Mis niet gecollecteerd worden).

Er wordt tijdens de H. Mis niet door het volk gezongen; alleen het koor of cantor zingt. 

U behoeft zich voor de zondag niet aan te melden. Als u zich houdt aan het schema van de parochianen A t/m N en O t/m Z, dan zullen er ongeveer 30 parochianen naar de H. Mis op zondag komen. Mocht u op de zondag niet aan de beurt zijn,  dan kunt u of op zondag via de TV of via livestream RK Bisdom Haarlem-Amsterdam de H. Mis volgen danwel op zaterdagavond naar de H. Mis in de Apostelkerk komen.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de maatregelen in de Apostelkerk en wensen u Gezegende Kerstdagen.

Het kerkbestuur