Traditiegetrouw wordt er van 19 t/m 27 oktober weer een Lourdesnovene gehouden in de Apostelkerk aan de van Riemsdijklaan. Gedurende 9 dagen is gebed en processie tijdens de H. Mis.   De mensen worden uitgenodigd om aan het slot van de H. Mis in processie met het kaarslicht en het Lourdeslied een rondgang te lopen die eindigt bij de Lourdesgrot vóór in de kerk met de slotzegen.

De H. Mis begint elke avond om 19.00uur behalve op de zondagen want dan is het 10.00uur. Van tevoren wordt een rozenhoedje gebeden. Op woensdag 23 oktober  is er in de H. Mis van 19.00uur gelegenheid om het sacrament van de zieken te ontvangen

Op zaterdagmiddag 26 oktober is er een open middag in de Grenspost naast de Apostelkerk. Die staat in het teken van genezing door geloof. Het echtpaar Karel en Tiny Pouwels spreekt over het onderwerp ‘Jezus geneest?!’. Vraagteken en uitroepteken bedoelen te zeggen dat het niet altijd vanzelfsprekend is, maar dat we wel verwachtingen mogen hebben vanuit ons geloof in Jezus. Het onderwerp wordt omkleed met lofprijzing met begeleiding op de piano en fluit. Ook is er gelegenheid om handoplegging te ontvangen om zo verlichting te ontvangen door het geloof in Jezus en in zijn Geest.

Pastoor Niesten zal het e.e.a. vertellen over de zg. Talitakumiweekends die al 40 jaar worden gehouden en die gaan over innerlijke genezing en bevrijding. Hij is daar als priester aan verbonden.

Voor meer info kunt u bellen met 0251-294367