Vastenaktie

Voor de vastenactie 2019 heeft het kerkbestuur 2 doelen uitgekozen, namelijk de VBOK (vereniging bescherming ongeboren kind) en Kameroen voor de bouw van een consultatie-bureau. 

VBOK

De Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) heeft ùw steun nodig ter bescherming van het ongeboren leven.

Het kwetsbare, ongeboren leven wordt bedreigd door abortus maar ook al in een vroeg stadium door bijvoorbeeld embryoselectie. Wist u dat ieder jaar in ons land meer dan 30.000 zwangerschappen (1 op de 7) worden afgebroken?  

VBOK blijft zich inspannen voor de bescherming van het ongeboren kind.

​Ieder menselijk leven is waardevol, het is uniek. Bij het begin, de conceptie, ontstaat er uniek DNA-materiaal van een mens die nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het menselijk leven beschermwaardig. Het leven is het waard om geleefd te worden. Er is zoveel goeds om te ontdekken en zoveel moois om te beleven, dat gunnen we toch iedereen? Ook als omstandigheden ingewikkeld zijn of zorgen torenhoog zijn, is het leven nog steeds waardevol. ​

 ​Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet te kennen geven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn of haar moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band en het hartje klopt ook al vroeg. Als een klompje menselijke cellen leven is, dan vinden wij dat bijzonder en beschermwaardig. ​

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doet de VBOK door op een respectvolle en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Maar ook door preventie, ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken. Uw bijdrage h​elpt! 

BOUW CONSULTATIEBUREAU IN KAMEROEN

Na het gereedkomen van de kraamkliniek met Health Centre in Ilung, werd het  volgende probleem in de gezondheidszorg voor Ilung en omgeving gekonstateerd.

Er is een gebouw (in het Engels “Under Five Clinic”) nodig, waar moeders – maar vooral ook de baby’s en kinderen tot hun vijfde jaar – regelmatig worden gecontroleerd; waar gezorgd wordt dat de baby’s de nodige vaccinaties krijgen en dat zij onmiddellijk medisch kunnen worden behandeld bij de eerste verschijnselen van de diverse kinderziektes.

Moeders moeten op een eenvoudige maar zeer praktische wijze herhaaldelijk op de juiste voeding van hun baby’s worden gewezen. Om te voorkomen dat de baby’s toekomstige “slow learners” worden [kinderen gevorderd in leeftijd met een verstandelijke ontwikkeling die achtergebleven is] is het belangrijk om de moeders er van te overtuigen,  dat het volstrekt noodzakelijk is dat de kinderen [zeker tot hun vijfde jaar] regelmatig bonen eten.  Om de hersenen van kleine kinderen gelijktijdig te doen groeien met de rest van het lichaampje moeten zij regelmatig proteïne in de juiste hoeveelheid krijgen.  Het aanschaffen van vis, eieren en/of vlees is voor de meeste moeders in Ilung is niet mogelijk. Maar in Ilung en omgeving verbouwen de meeste mensen veel mais en bonen.

Regelmatig komen er meer dan 80 moeders met hun baby’s en kinderen voor controle.  Omdat het gebouwtje dat voorheen als kraamkliek werd gebruikt, geen “Under Five Clinic” had [of een ruimte die daarvoor gebruikt kon worden] werd de kleine veranda daarvoor gebruikt en het grasveldje dat voor dat gebouwtje ligt. In het regenseizoen schuilde de moeders met hun baby’s en kinderen onder de daken van diverse huisjes in de buurt en wachtten op hun beurt voor controle.  Het is duidelijk dat gedurende het regenseizoen het geven van gemeenschappelijke instructies aan de moeders in het water viel.

Omdat een ‘Under Five Clinic” ontegenzeggelijk nodig is, starten wij deze actie in de vasten 2019.

U kunt uw gaven voor de vastenactie deponeren in de paarse bussen voor en achter in de kerk danwel  overmaken op de bankrek. van de Apostelkerk, banknr. NL12INGB0655 9139 98 Kerkbestuur  Apostelkerk onder vermelding van vastenactie.

Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar. Alvast bedankt voor uw gulle gaven.

Inmiddels hebben de parochianen van de Apostelkerk een bedrag van
€ 5.752,- gedoneerd aan de vastenactie.

hartelijk dank voor de gulle gevers.

Namens het kerkbestuur,

Martin van Kleef, penningmeester