voor het vieren van het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk

op zondag 3 juli 2022 om 14.00 uur

Met de brief van 19 juni 1962 kondigde Monseigneur Van Dodewaard, de toenmalige bisschop van Haarlem, de oprichting van de parochie van de Twaalf Apostelen te Beverwijk aan.

“De noodkerk, aldaar ingericht, verheffen Wij bij deze tot parochiekerk met alle rechten, voorrechten en verplichtingen, welke aan een parochiekerk verbonden zijn.”

Op 29 juni 2022 bestaat de parochiekerk 60 jaar. Het is heel bijzonder en waarschijnlijk uniek dat een noodkerk de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Op zondag 3 juli a.s. wordt op feestelijke wijze het 60-jarig bestaan gevierd.

’s Middags om 14.00 uur zal Monseigneur J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, als hoofdcelebrant en tezamen met de aanwezige priesters en met assistentie van een of twee diakens, de H. Mis opdragen uit dankbaarheid.

Na de H. Mis is er een feestelijke receptie in de parochie-zaal “De Grenspost”. 

Voor de kinderen is er een apart programma.

De jubileumcommissie

NB Op 3 juli is er ’s morgens geen H. Mis in de Apostelkerk