De muren van de nieuwe kerk in Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen

Vastenactie 2022 – Help in Kameroen een kerk bouwen !

Doet u mee? De regioparochie de H. Familie (Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen Noord) slaat de handen ineen. We willen een laatste duwtje geven om een project te laten slagen. We kregen een bericht van de Mill Hill-broeder Huub Welters, ons goed bekend als de trouwe medewerker van pater Jaap Nielen m.h.m. die na zijn emeritaat weer in Noord-Holland is neergestreken en enkele jaren terug overleed. De broeder vraagt nu onze hulp in de vorm van gebed en financiële gave. De katholieke gemeenschap in Wombong groeit uit zijn voegen. De kerk is letterlijk te klein. Momenteel gaan de kerkgangers naar de Mis en plechtigheden in schoollokaaltjes. Zijne excellentie mgr. A. Nkea Fuanya, aartsbisschop van Bamenda heeft daarom toch maar toestemming gegeven met de bouw van een nieuw, groter katholiek kerkgebouw dat de parochianen in Wonbong zo hard nodig hebben. De muren en gevel van de kerk moeten bovendien beschermd zijn tegen modderstromen van het regenseizoen. Vandaar dat behalve kerkmuren ook keermuren moeten worden opgetrokken. De kerkbouw biedt werkgelegenheid aan de plaatselijke aannemers en leveranciers van materialen maar ook de gelovigen zelf helpen zoveel mogelijk mee en architect-broeder Welters is er druk mee doende dit alles te coördineren. Vorig jaar is niet gelukt om het hele bedrag bijeen te brengen dat daarvoor nodig is. Nu is dus nog € 21.700,- nodig.

Laten we in deze Veertigdagentijd iets geven voor onze geloofsgenoten en iets uitsparen van onze eigen overvloed. De vastentijd is immers een tijd van gebed, boete en het geven van aalmoezen.

Dat dit Vastenaktieproject gezegend mag worden!

De muren van de nieuwe kerk in Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen

Een dak voor de nieuwe kerk in Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen

Wombong Ikui is een missiestatie van de parochie Njinikom in het aartsbisdom Bamenda, gelegen in het noordwesten van de Republiek Kameroen.
Deze missiestatie heeft een gestaag groeiende jonge christelijke gemeenschap waardoor haar kerkgebouw te klein werd. Het kerkcomité van Wombong Ikui – in samenwerking met de voormalige parochiepriester en de aartsbisschop van Bamenda – besloot uiteindelijk dat het noodzakelijk was om een grotere kerk te bouwen. Vandaar dat de oude kerk werd afgebroken en de klaslokalen van een nabijgelegen school werden gebruikt voor de liturgische vieringen. De nieuwe kerk wordt op dezelfde heuvel gebouwd als waar de oude kerk was gebouwd. Inmiddels zijn de muren van de kerk gebouwd.
De afstand tussen de kerkmuur en de heuvel was te klein. In het regenseizoen kan de regen de grond van de heuvel naar beneden duwen en de lange gevel van de kerk omverwerpen of ernstig beschadigen.

Bouwen keermuur naast de kerk


De grond naast de muur van de kerk moest worden verwijderd (lengte ongeveer 34 meter, breedte ± 4 meter en hoogte ± 4,5 meter; dus ongeveer 600 m3). Elke dag was een groep parochianen bezig met schep, houweel en kruiwagen om de grond af te graven en af te voeren. De parochianen doen dus zoveel mogelijk zelf en inmiddels is de keermuur naast de kerk helemaal afgebouwd.


Nu moet het dak nog gemaakt worden. Hiervoor is nog een bedrag van € 21.700,- nodig. De arme boeren van Wombong Ikui zijn niet in staat om dit te betalen. Daarom vraagt broeder Huub voor deze parochianen financiële hulp. De Apostelkerk kan een steentje bijdragen om de afbouw van de kerk te realiseren.

Pater Nielen

Pater Nielen en broeder Huub Welters zijn geen onbekenden in het missiegebied van Kameroen.
Pater Nielen, geboren in Wormerveer, heeft meer dan 40 jaar gewerkt in Kameroen. Hij bouwde er kerken en scholen. In 2003 ging hij op 75-jarige leeftijd met “emeritaat”. Hij kwam terug naar Nederland en heeft nog 14 jaar dagelijks de H. Mis gevierd in de Apostelkerk te Beverwijk. Hij stierf op 90-jarige leeftijd in het moederhuis van de congregatie Mill Hill te Oosterbeek.

Broeder Huub Welters

Broeder Huub Welters, ook afkomstig uit Wormerveer, heeft pater Nielen steeds bijgestaan met de bouw-werkzaamheden. Hij is nog steeds werkzaam in Kameroen; hij treedt op als bouwkundige en begeleidt het bouwen van kerken scholen en klinieken. Ofschoon hij reeds de 80 jaar gepasseerd is, gaat hij gewoon door met werken. Hij is nog gezond en helpt de arme boeren van Wombong Ikui met de afbouw van de kerk.
De vastentijd is een tijd van gebed, boete en het geven van aalmoezen. Genoeg reden om de arme parochianen van Wombong Ikui te helpen met het kerkedak!

U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken op ING bank,
IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Vastenactie 2022 of deponeren in de paarse bussen voor en achter in de Apostelkerk.