De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.

De kerken dienen dus vanaf ’s middags 17.00 uur tot ’s morgens 05.00 uur gesloten te zijn. Voor de Apostelkerk gaan de maatregelen vanaf maandag 6 december in.

De mistijden worden door de week alsvolgt gewijzigd:

Maandag, dinsdag en woensdag om 09.00 uur

Donderdag vrijdag en zaterdag om 16.00 uur

Op donderdag begint de Eucharistische Aanbidding om 08.00 uur; om 16.00 uur wordt de Aanbidding afgesloten met de H. Mis en een kort lof.