Het visitekaartje van de Apostelkerk, Beverwijk

Gaat door heel de wereld en predikt het evangelie!
Onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van Heilige geest!

In de parochiegids uit de zestiger jaren blijkt dat het titelfeest, de Divisio Apostolorum, de uitzending van de Apostelen, op 15 juli wordt gevierd. Door de vakantieperiode is het patroonsfeest verplaatst naar 29 juni, het hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus.

Het evangelie van de zondag 11 juli

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,7-13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. 
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: 
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
‘Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.’
Hij zei verder: ‘Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist.
En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, 
gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.’
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.