Een nieuwe kerk in Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen

Wombong Ikui is een missiestatie van de parochie Njinikom in het aartsbisdom Bamenda, gelegen in het noordwesten van de Republiek Kameroen.
Deze missiestatie heeft een gestaag groeiende jonge christelijke gemeenschap waardoor haar kerkgebouw te klein werd. Het kerkcomité van Wombong Ikui – in samenwerking met de voormalige parochiepriester en de aartsbisschop van Bamenda – besloot uiteindelijk dat het noodzakelijk was om een ​​grotere kerk te bouwen. Vandaar dat de oude kerk werd afgebroken en de klaslokalen van een nabijgelegen school werden gebruikt voor de liturgische vieringen. De nieuwe kerk zal dan op dezelfde heuvel gebouwd worden als waar de oude kerk was gebouwd.

Vorig jaar was dit project één van de twee doelen van de vastenactie 2020. Hierboven de kerk, zoals te zien op de vastenactiekaart van 2020. Door de sociale en politieke crisis in de regio was het lange tijd niet mogelijk om door te werken. Het was dan te gevaarlijk.

Broeder Huub Welters

Broeder Huub Welters is in het najaar van 2020 naar Nederland gekomen om een tweede heupoperatie te ondergaan. Daar is hij van hersteld; en op 4 januari 2021 is hij weer naar Kameroen vertrokken om zijn werkzaamheden aan de nieuwe kerk voort te zetten. Hij heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 79 jaar bereikt.

De afstand tussen de kerkmuur en de heuvel is te klein. In het regenseizoen kan de regen de grond van de heuvel naar beneden duwen en de lange gevel van de kerk omverwerpen of ernstig beschadigen.
De afstand tussen de kerkmuur en de heuvel is te klein. In het regenseizoen kan de regen de grond van de heuvel naar beneden duwen en de lange gevel van de kerk omverwerpen of ernstig beschadigen.

Het bouwen van een keermuur aan de lange muur van de kerk

De afstand tussen de kerkmuur en de heuvel was te klein. In het regenseizoen kan de regen de grond van de heuvel naar beneden duwen en de lange gevel van de kerk omverwerpen of ernstig beschadigen.
De grond naast de muur van de kerk moest worden verwijderd (lengte ongeveer 34 meter, breedte ± 4 meter en hoogte ± 4,5 meter; dus ongeveer 600 m3). Elke dag was een groep parochianen bezig met schep, houweel en kruiwagen om de grond af te graven en af te voeren. Daarna wordt er een keermuur gebouwd. Deze keermuur is momenteel voor een kwart gereed. Zij hebben nu nog voldoende geld om deze keermuur af te bouwen.

Het bouwen van een keermuur aan de lange muur van de kerk
Het aanbrengen van een gewapende muurbalk door de parochianen op de 4 muren van de kerk

Voor het aanbrengen van het dak van de kerk is echter een bedrag van ongeveer € 34.800,- nodig. De arme boeren van Wombong Ikui zijn niet in staat om dit te betalen. Daarom vraagt broeder Huub voor deze parochianen financiële hulp. De Apostelkerk kan een steentje bijdragen om de afbouw van de kerk te realiseren.

U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken op ING bank, IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Vastenactie 2021 of deponeren in de paarse bussen voor en achter in de Apostelkerk.

Hieronder een fotogallerij met nog meerdere foto’s van het project en de werkzaamheden.

  • De afstand tussen de kerkmuur en de heuvel is te klein. In het regenseizoen kan de regen de grond van de heuvel naar beneden duwen en de lange gevel van de kerk omverwerpen of ernstig beschadigen.