Beste parochianen,

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het begin van het Corona-tijdperk. Begin maart werd door de bisschoppenconferentie afgekondigd dat de kerken t/m 31 mei gesloten moesten  worden om verspreiding van het virus te beteugelen. Via livestream konden wij de H. Missen vanuit de kathedraal van Haarlem of vanuit andere kerken volgen. Vanaf 1 juni 2020 (2e Pinksterdag) mochten maximaal 30 parochianen de H. Mis bijwonen. Wij stelden toen voor om het adressenbestand in twee gedeelten te knippen en de ene zondag de parochianen met de achternaam A t/m N en de andere zondag de parochianen met de achternaam O t/m Z uit te nodigen voor de H. Mis op de zondag. Daardoor voldeden we aan de wens van de bisschoppenconferentie om het aantal kerkbezoekers te beperken. En deze maatregel was tot het einde van het jaar van toepassing.

Het gevolg van deze maatregel is nu, dat de collecte-opbrengsten flink zijn gedaald. Een aantal parochianen heeft per bank bijgedragen aan onkosten en onderhoud van de Apostelkerk. Daar zijn wij u heel dankbaar voor.

De Apostelparochie beschikt over een aantal zalen, die wij aan derden hebben verhuurd. Echter, de huur van de Wegwijzer werd opgezegd, de klaverjasclub heeft het Tolhuis verlaten en voor de dansclub is het onzeker of zij de huur nog voortzetten.

Al met al hebben wij over het jaar 2020 financieel een negatief resultaat behaald. Ook de begroting over het jaar 2021 geeft geen positief saldo. 

Mogen wij weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om de Apostelkerk in stand te houden. Dit kunt u op de volgende wijzen doen:

– uw bijdrage overmaken op ING bank, IBANcode NL12INGB 0655 9139 98

   t.n.v.Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Kerkbalans

– kontant geld in een envelop doen en deze deponeren op de collecteschaal of in de Apostelbus.

– via een periodieke overboeking uw bijdrage leveren aan de actie Kerkbalans.

Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de Apostelkerk.

Alvast bedankt voor uw gulle gaven.

Martin van Kleef, penningmeester