De Apostelkerk is een Rooms Katholieke Kerk gelegen in de wijk Meerestein te Beverwijk, op de rand van de gemeentegrens met Heemskerk. De Apostelkerk is in 1962 gebouwd als noodkerk. Vanwege het feit dat de wijk Meerestein toen maar voor de helft werd volgebouwd, was het niet verantwoord om een stenen kerk te bouwen.

Al meer dan 55 jaar levend vanuit gebed in traditie. Er worden regelmatig geloofscursussen gegeven, zoals bv de Alpha-cursus, Katholiek worden, en ‘Leven in de Geest’. Ook word er zo ongeveer ieder jaar een Bedevaart georganiseerd, waarbij dikwijls een Maria-bedevaartplaats de eindbestemming is, en dit al 30 jaar lang.

Uniek in de parochie is de Eucharistische aanbidding op de donderdag. Deze begint ’s morgens om 8 uur en eindigt ’s avonds om 19.00 met een Heilige Mis en een kort lof.

Beeld van de Heilig Jozef uit de Apostelkerk

De maand maart is de maand gewijd aan de heilig Jozef

Het memorare tot de Heilige Jozef (van St. Bernardus) 
Gedenk, o allerzuiverste Bruidegom van Maria en mijn zeer beminde Beschermer, heilige Jozef, dat het nooit gehoord is dat iemand die Uw zorg afsmeekte en Uw hulp inriep, ongetroost bleef. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot U en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest bij U aan. Verwerp mijn bede om genezing niet, o Voedstervader van de Heiland, maar aanvaard ze welwillend en wees daarin een krachtige voorspreker.  Amen. 

Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…