De Apostelkerk is een Rooms Katholieke Kerk gelegen in de wijk Meerestein te Beverwijk, op de rand van de gemeentegrens met Heemskerk. De Apostelkerk werd in 1962 gebouwd als noodkerk. Dit vanwege het feit dat de wijk Meerestein toen nog maar voor de helft werd volgebouwd, was het niet verantwoord een stenen kerk te bouwen.

Al meer dan 55 jaar levend vanuit gebed en traditie. Er worden regelmatig geloofscursussen gegeven, zoals de Alpha-cursus, Katholiek worden en ‘Leven in de Geest’. Ook wordt er zo ongeveer ieder jaar een Bedevaart georganiseerd, waarbij dikwijls een Maria-bedevaartplaats de eindbestemming is, en dit al 30 jaar lang.

Uniek in de parochie is de Eucharistische dagaanbidding op de donderdag. Deze begint ’s morgens om 8 uur en eindigt ’s avonds om 19.00 uur met een Heilige Mis en een kort lof.

De maand maart is de maand gewijd aan de heilig Jozef

Het gebed tot de Heilige Jozef (van St. Bernardus) 
Gedenk, o allerzuiverste Bruidegom van Maria en mijn zeer beminde Beschermer, heilige Jozef, dat het nooit gehoord is dat iemand die Uw zorg afsmeekte en Uw hulp inriep, ongetroost bleef. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot U en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest bij U aan. Verwerp mijn bede om genezing niet, o Voedstervader van de Heiland, maar aanvaard ze welwillend en wees daarin een krachtige voorspreker.  Amen. 

Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…